Free songs
Extra belasting betalen bij obesitas en overgewicht?

Obesitaks op voedsel

Het is al jaren een lastige discussie. Zou de politiek moeten ingrijpen en een extra belasting heffen op vet voedsel? Of is het slechts een extra excuus vanuit de politiek om extra geld te heffen voor de staatskas? De Partij van de Arbeid hebben al eerder uitgesproken dat zij pleiten voor het invoeren van een wet waardoor er belasting geheven kan worden over vet voedsel. De zogenaamde obesitaks, vettax of snacktax.

Door het vette voedsel extra te belasten zouden mensen minder snel geneigd zijn om vet voedsel te kopen, althans dat is de gedachte. Als je het vergelijkt met accijns op sigaretten heeft het plan weinig toekomst. Ook de prijs van sigaretten en andere tabaksmiddelen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, maar vooralsnog lijkt dat niet te leiden tot het verminderen van het aantal rokers. In een aantal peilingen is al gebleken dat veel Nederlanders dan ook niet van plan zijn minder snackfood te nuttigen wanneer de prijzen omhoog gaan.

Verder is het plan van een obesitaks of vettax ook niet uitvoerbaar. Een voedingsproduct kan zowel over gezonde als ongezonde ingrediënten beschikken. Een product met weinig vet er in, kan altijd nog veel suiker bevatten. Suiker is een typische dikmaker, dus waar leg je precies de grens? Ook laat de Europese richtlijn niet toe te differentiëren in het btw-tarief.

Audiofragment NOS

In onderstaand audiofragment vraagt een verslaggever de mening van enkele voorbijgangers. Zou een vettax of obesitaks helpen om het aantal (te) dikke mensen in Nederland terug te dringen?